Privacybeleid

Wegens de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Leersaamthuis ook in het bezit van een privacyverklaring. Gekoppeld aan de Algemene voorwaarden van Leersaamthuis lees je hierin precies welke voorwaarden van kracht zijn binnen onze onderneming.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Leersaamthuis verwerkt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten, zoals de aankoop van spelmateriaal of de aanvraag voor advies of begeleiding. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?
Leersaamthuis verwerkt persoonsgegevens voornamelijk met als doel contact met u op te kunnen nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, een betaling af te ronden, te informeren over onze diensten en producten en om goederen en diensten af te kunnen leveren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Leersaamthuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens tot één jaar na afronding van de bestelling en zeven jaar daarna (wettelijke bewaarplicht).

Worden uw persoonsgegevens met derden gedeeld?
Leersaamthuis deelt uw gegevens uitsluitend met derden indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien bedrijven in onze opdracht uw gegevens moeten verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Leersaamthuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Welke cookies gebruikt Leersaaamthuis.nl?
Leersaamthuis gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leersaamthuis. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@leersaamthuis.nl. Wij zullen u dan vragen om een bewijs mee te sturen met het verzoek dat de inzage daadwerkelijk door u wordt gedaan.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Leersaamthuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@leersaamthuis.nl

Contactgegevens
Leersaamthuis
Romy Roovers 
Rijksweg 19F
5391 LH NULAND
info@leersaamthuis.nl